Investeren in branddetectie en veiligheid

We investeren in een sterk verhoogde brandveiligheid in de oude melkerij op de Gierlebaan in Lille.

Het gebouw kreeg net als enkele andere panden een automatisch branddetectiesysteem.

“Met dit systeem krijgen we een melding wanneer het brandalarm afgaat. Zo kan er meteen actie ondernomen worden”, laat Luc De Backer, schepen voor Onderwijs weten . “Daarnaast schakelden we over op led-noodverlichting, maakten we een duidelijk evacuatieplan en installeerden we noodbewegwijzering volgens de nieuwe Europese norm.”

“Een automatische branddetectie kwam er vorig jaar al in de buitenschoolse kinderopvang van Gierle en Lille. Momenteel is die installatie ook bezig in de buitenschoolse kinderopvang te Poederlee.”, zegt Schepen van Kinderopvang, Chiel Danckers.

Tijdens de paasvakantie staat de gemeentelijke basisschool Het Trapleerke nog op de planning. 

Hiermee tonen we des te meer aan dat we een inhaalbeweging doen én moeten doen voor heel wat gebouwen in onze gemeente. Laat dit een antwoord bieden op de huidige noden op vlak van veiligheid. Zo gaan we stap voor stap de goede richting uit.

  • Ja, investeren in zo’n zaken vergt heel wat middelen. Middelen die we misschien liever anders zouden geïnvesteerd hebben, maar om de nood aan veiligheid kan je niet heen. We investeren hiermee niet enkel in veiligheid, maar ook in de toekomst van onze gemeente. Natuurlijk horen we de kritiek dat we veel uitgeven, maar laat ons het eens zijn dat we op dat vlak moeten investeren omdat er heel wat zaken moeten bijgebeend worden die men vroeger gewoonweg, haast onverantwoord, liet liggen.