15 069 voertuigen gecontroleerd op snelheid

Samen met onze politiezone zetten we sterk in op verkeersveiligheid. Snelheidscontroles maken daar een belangrijk deel van uit. Het afgelopen jaar (van 7 juni 2021 tot 3 juni 2022) zijn in onze gemeente 15.069 voertuigen gecontroleerd verdeeld over 90 locaties in onze 4 dorpen.

De politie stelde 638 lichte en 149 zware overtredingen vast. De controles zijn licht opgedreven omdat het toch nog steeds nodig blijkt te zijn.

De locaties om te flitsen worden gekozen op basis van ongevallendata en snelheidsgegevens. Ook de inkomsten van deze boetes gaan naar het bovenlokaal verkeersfonds.

Handhaving is maar één onderdeel van verkeersveiligheid, we blijven inzetten op sensibilisering en weginrichting. Deze drie insteken zijn van belang in een sluitend verkeersveiligheid verhaal.