Visie

Visie Inzet Lille

Gedreven, sociaal en groen

Ons hart klopt vooral lokaal. Met gedreven mensen staan we er als vernieuwde en vernieuwende partij. We tonen al jaren dat we constructief en pragmatisch te werk gaan. Daarmee blijken we dé stabiele partner te zijn in onze gemeente.

Met Inzet verbreden we vandaag ons verhaal om de grote uitdagingen in onze gemeente aan te gaan. . We zetten nog meer in op verschillende thema’s en geloven in de kracht van diversiteit. We bekijken de zaken graag vanuit verschillende hoeken. Dat doen we met een open blik. Zo gaan we steeds voor de beste oplossing voor onze gemeente en haar inwoners.

Gedreven

Onze mensen kennen hun wortels in alle uithoeken van onze vier prachtige dorpen. Ze zetten zich al langer vrijwillig in, o.a. voor hun dorpsgemeenschap: verenigingen, organisaties, enz.

Vandaag doen we dat voor onze vier dorpen. Dit doen we in dialoog met jou en vol enthousiasme, in onze eigen stijl en met een grenzeloze goesting.

Sociaal

In Gierle, Lille, Wechelderzande en Poederlee wonen we graag. We zorgen hiervoor door o.a. ontmoeting te stimuleren en te investeren in het sterke sociale weefsel dat er vandaag de dag al is.

We houden rekening met iedereen en laten niemand achter. Welzijn en zorg zijn belangrijke hoekstenen in de warme samenleving waarvoor we ons inzetten.

Groen

Met Inzet kiezen we resoluut voor het landelijke, groene karakter van onze dorpen. We zorgen ervoor dat onze dorpen dorps kunnen blijven. Daarbij verloochenen we onze ecologische achtergrond niet. We willen wel nog meer op maat van onze eigen gemeente kunnen werken. Lokale uitdagingen vergen een eigen aanpak die we aanpakken met onze voeten in de Kempense zandgrond.

Doordat heel wat van onze mensen zich reeds langer inzetten voor onze gemeente via Groen Lille, blijven we onze verbondenheid met Groen bewaren. Tegelijk kiezen we nu heel duidelijk voor een bredere, lokale context.

We bieden ruimte voor geëngageerde mensen die los van een politieke kleur hun schouders net als ons willen zetten onder ons project voor de gemeente.

 

Mobiliteit

Het mobiliteitsplan moet zorgen voor een veilige en leefbare omgeving voor onze inwoners. We hanteren drie principes: Fix the mix, Het fijnmazig netwerk en het STOP-principe.
Lees meer door te klikken.

children, siblings, happy-1879907.jpg

Jeugd

De kinderen en jeugd vertegenwoordigen een groot percentage van onze inwoners, maar hebben (-18 jaar) nog geen stemrecht. Toch willen we graag hun mening horen en ermee aan de slag gaan. Zo vertrekken we steeds vanuit de kinderrechten en zijn we op weg richting een kinder- en jongerenvriendelijke gemeente.

blueprint, floor plan, architect plan-354233.jpg

Ruimtelijke Ordening

We willen onze dorpen landelijk houden. Daarvoor zetten we in op een duidelijk, richtinggevend kader.

granny, grandson, child-3628304.jpg

Sociaal

We zetten o.a. sterk in op welzijn en senioren. We breidden het gemeentelijk apparaat uit met drie deskundigen die samen 'Team welzijn' vormen. Dat team werkt nauw samen met de sociale dienst. Zo laten we niemand achter.
Daarnaast zetten we ook in op het sterke sociale weefsel en de solidariteit die onze dorpen kenmerken.
Hierbij denken we niet alleen aan het verenigingsleven, maar ook aan buurten. We zorgen voor ontmoeting door o.a. het buurtbudget, de subsidie van buurtfeesten, enz.

sustainability, energy, globe-3300869.jpg

Ecologie

We zetten sterk in op een duurzaam Lille. We zijn niet kortzichtig en denken op de lange termijn. We zorgen voor extra bossen, maakten een bomenbeheerplan op, schatten daarnaast ook agrarisch waardevol gebied naar waarde, enz.
Het verminderen van de uitstoot en afvalberg en daarnaast de recuperatie van materialen zijn zaken die ons allen aanbelangen. Het zijn dus zaken die we steeds voorop stellen.