Luc De Backer

Investeren in branddetectie en veiligheid

We investeren in een sterk verhoogde brandveiligheid in de oude melkerij op de Gierlebaan in Lille. Het gebouw kreeg net als enkele andere panden een automatisch branddetectiesysteem. “Met dit systeem krijgen we een melding wanneer het brandalarm afgaat. Zo kan er meteen actie ondernomen worden”, laat Luc De Backer, schepen voor Onderwijs weten . “Daarnaast …

Investeren in branddetectie en veiligheid Lees verder »

Hoe zit het met jouw medicatieschema?

‘Heb jij een medicatieschema?’ Dat is de basisvraag die we ons samen met 6 andere Kempense gemeenten, hun huisartsen, apothekers, de eerstelijnszone en het AZ Herentals stellen in de nieuwe campagne ‘Gemeente op Schema’. Daarmee willen we het belang van een actueel medicatieschema aantonen en iedereen oproepen om bij de apotheker of huisarts te vragen …

Hoe zit het met jouw medicatieschema? Lees verder »

Mobiliteitsplan moet zorgen voor veilige en leefbare omgeving

Lille legt de laatste hand aan een nieuw mobiliteitsplan. Daarmee heeft de gemeente een handleiding én actieplan om het mobiliteitsbeleid in de komende jaren vorm te geven. Het plan legt de nadruk op duurzaam verkeer en verkeersleefbaarheid in haar vier dorpen. Vanavond op de gemeenteraad komt de voorlopige vastlegging van het plan en op de …

Mobiliteitsplan moet zorgen voor veilige en leefbare omgeving Lees verder »

sheep, lamb, animals-1547720.jpg

Gemeente vraagt minister Demir om subsidies voor wolfwerende maatregelen

VEEHOUDERS DIE IN EEN GEBIED WONEN WAAR ÉÉN BEPAALDE WOLF MEER DAN 6 MAANDEN VERBLIJFT, KUNNEN BEROEP DOEN OP SUBSIDIE OM WOLFWERENDE MAATREGELEN TE NEMEN EN KRIJGEN EEN VERGOEDING VOOR GEDOOD VEE. LILLE HOORT NIET TOT ZO EEN RISICOZONE, MAAR LIGT WEL, NET ALS EEN GROOT DEEL VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN, OP EEN DOORTREKROUTE VAN …

Gemeente vraagt minister Demir om subsidies voor wolfwerende maatregelen Lees verder »

Extra ondersteuning voor jeugdhuizen

Vanaf 2022 kunnen onze jeugdhuizen, JK ’t Hoekske en JOC Frontaal officieel een jaarlijkse extra subsidie bekomen van 1000 euro per jeugdhuis. Hieraan zijn wel specifieke voorwaarden verbonden. Op de gemeenteraad van 22 december 2021 keurde de gemeenteraad een subsidie inzake jongerenbetrokkenheid goed voor onze jeugdhuizen. De subsidie kan je eerstdaags terugvinden op de gemeentelijke …

Extra ondersteuning voor jeugdhuizen Lees verder »